Konserwacja ślusarska w 2016

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 10.12.2015 09:45
Miejsce składania ofert: PGM zyrardów Sp. z o.o. Sekretariat, pok nr 7
Termin otwarcia ofert: 10.12.2015
Ogłoszono dnia: 23.11.2015

Treść

,,Wykonanie robót w branży ślusarskiej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.?