Konserwacja stolarska

Tryb: nieograniczony
Status: archiwalne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 11.12.2015 10:00
Miejsce składania ofert: PGM żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5,96-300 Zyrardów ,Sekretariat,pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 11.12.2015
Ogłoszono dnia: 26.11.2015

Treść

,,Roboty budowlane w branży stolarskiej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.?