Malowanie części warsztatowej i ułożenie posadzki w pomieszczeniu administracyjnym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Sławińskiego 6 w Żyrardowie