Modernizacja 10 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie wraz z wykonaniem Projektu instalacji hydrantów wewnętrznych z uzgodnieniami Rzeczoznawcy ds. PPOŻ

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 08.05.2020 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 08.05.2020
Ogłoszono dnia: 28.04.2020