,,Naprawa pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sławińskiego 3 w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków??

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 23.08.2016 10:00
Miejsce składania ofert: Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5,Sekretariat
Termin otwarcia ofert: 23.08.2016
Ogłoszono dnia: 08.08.2016

Treść

Naprawa pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sławińskiego 3 w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót zał. nr 5 do SIWZ.