Obsługa Archiwum zakładowego ( Składnicy Akt) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w okresie od daty podpisania do dnia 31.12.2019r.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 04.03.2019 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 04.03.2019
Ogłoszono dnia: 25.02.2019