Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na naprawę schodów zewnętrznych oraz balustrad do budynku Dworca PKP w Żyrardowie wraz z pozyskaniem zaleceń konserwatorskich oraz Decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków