Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie, objętego ochroną Konserwatora Zabytków

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 10.01.2018
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 10.01.2018
Ogłoszono dnia: 04.01.2018