Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbiórkę komórki przy ul. 1 Maja 58 w Żyrardowie, wraz z uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 21.05.2019 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 21.05.2019
Ogłoszono dnia: 13.05.2019