Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiaru robót na termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Waryńskiego 48 i Waryńskiego 50 w Żyrardowie