Opracowanie projektu wymiany drewnianej stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Kościuszki 31 m 9 i Kościuszki 43 m 13 w Żyrardowie wraz z pozyskaniem pozwolenia od Miejskiego Konserwatora Zabytków wydanego w formie Decyzji

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 11.06.2018 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 11.06.2018
Ogłoszono dnia: 30.05.2018