Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 02.03.2016 09:45
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. sekretariat pokój nr 7
Termin otwarcia ofert: 02.03.2016
Ogłoszono dnia: 19.02.2016

Treść

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na “Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – szamb i dołów kloacznych oraz transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnych”

Szczegóły w załącznikach.