Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – szamb i dołów kloacznych oraz transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 17.01.2018 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 17.01.2018
Ogłoszono dnia: 10.01.2018