Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – szamb i dołów kloacznych oraz transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 29.01.2019 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 29.01.2019
Ogłoszono dnia: 21.01.2019