Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – szamb i dołów kloacznych oraz transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 02.03.2017 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 02.03.2017
Ogłoszono dnia: 22.02.2017