Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad naprawą pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Kilińskiego 44/Jasna 5, Dekerta 18, Mickiewicza 17, Farbiarskiej 8 w Żyrardowie.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 17.05.2018 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 17.05.2018
Ogłoszono dnia: 09.05.2018