Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Narutowicza 28 w Żyrardowie.