Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 84c m 55 w Żyrardowie