Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Łukasińskiego 19 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 10.04.2019 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 10.04.2019
Ogłoszono dnia: 01.04.2019