Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Żyrardowie.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 11.10.2018 11:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 11.10.2018
Ogłoszono dnia: 02.10.2018