Projekt i wymiana drzwi do klatek schodowych przy ul. Limanowskiego 21 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Inne
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 18.05.2017 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 18.05.2017
Ogłoszono dnia: 10.05.2017