?Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. POW 4 w Żyrardowie.?

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 20.09.2016 10:00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki mieszkaniowej Zyrardow Sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 5,960300 Żyrardów Sekretariat -pok nr7
Termin otwarcia ofert: 20.09.2016
Ogłoszono dnia: 07.09.2016

Treść

?Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. POW 4 w Żyrardowie.?