Remont dwóch ganków wejściowych i schodów do zabytkowego budynku przy ul. Sławińskiego 2 w Żyrardowie.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 12.08.2016 10:00
Miejsce składania ofert: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI mIESZKANIOWEJ ŻYRARDOW Sp. ZO.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 5, 96-300
Termin otwarcia ofert: 12.08.2016
Ogłoszono dnia: 26.07.2016

Treść

Przedmiotem zamówienia jest Remont dwóch ganków wejściowych i schodów do budynku przy ul. Sławińskiego 2 w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót zał. nr 5 oraz dokumentacji projektowej zał. nr 6 do SIWZ.

UWAGA:  Przedmiar wykonano na jeden ganek cenę oferty należy podać za dwa ganki.