Remont dwóch ganków wejściowych i schodów do zabytkowego budynku przy ul. Sławińskiego 2 w Żyrardowie.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 25.07.2016 10:00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki mieszkaniowej Zyrardow Sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 5,960300 Żyrardów Sekretariat -pok nr7
Termin otwarcia ofert: 25.07.2016
Ogłoszono dnia: 01.07.2016

Treść

Przedmiotem zamówienia jest Remont dwóch ganków wejściowych i schodów do budynku przy ul. Sławińskiego 2 w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót zał. nr 5 oraz dokumentacji projektowej zał. nr 6 do SIWZ.

 

UWAGA:  Przedmiar wykonano na jeden ganek cenę oferty należy podać za dwa ganki.