Remont elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 38 w Żyrardowie (remont elewacji: zachodniej – frontowej, elewacji I i II – bramy przejazdowej, wymiana witryn wystawowych).

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 06.11.2017 9.00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. sekretariat pokój nr 7
Termin otwarcia ofert: 06.11.2017
Ogłoszono dnia: 27.10.2017