Remont lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 31.07.2019 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 31.07.2019
Ogłoszono dnia: 24.07.2019