Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 27.06.2016 10.00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. sekretariat pokój nr 7
Termin otwarcia ofert: 27.06.2016
Ogłoszono dnia: 21.06.2016