Remont wejść do klatek schodowych i zaplecza lokali użytkowych w budynku przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie.

Tryb: Wszystkie tryby
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 19.07.2016 12.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 19.07.2016
Ogłoszono dnia: 12.07.2016