Roboty budowlane polegające na zainstalowaniu systemu domofonowego w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. 1 go Maja 54, Dittricha 8, Kościuszki 36, A. Krajowej 8 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 19.09.2017 9.00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. sekretariat pokój nr 7
Termin otwarcia ofert: 19.09.2017
Ogłoszono dnia: 08.09.2017