,,Roboty budowlane w branży stolarskiej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.?

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 14.12.2016 9:45
Miejsce składania ofert: Przaedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów, Sekretariat-pok.nr7
Termin otwarcia ofert: 14.12.2016
Ogłoszono dnia: 25.11.2016

Treść

Wykonanie robót w branży stolarskiej w ramach napraw bieżących w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., wyszczególnionych w załączniku nr 8.

 

Zakres opracowania określający przedmiot zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót załączonym do niniejszej specyfikacji wg zał. nr 6.

Przedmiar robót ma charakter szacunkowy, zakłada szacunkowy zakres prac i określa po jednej jednostce najczęściej realizowanego rodzaju robót.

Służy on do określenia cen jednostkowych najczęściej wykonywanych robót  naprawczych oraz wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert.

Faktyczne ilości robót w okresie realizacji zamówienia są większe niż przedstawione w przedmiarze i szczegółowo określane będą w zleceniach wystawianych przez Dział Techniczny, zgodnie z potrzebami na każdy budynek osobno.

Realizacja robót odbywać się będzie wg indywidualnych zleceń wystawianych w ilości i kolejności faktycznych potrzeb na budynku oraz w terminie uzgodnionym przez strony w każdym zleceniu.

Rozliczanie robót odbywać się będzie sukcesywnie w miarę realizowanych zleceń w cyklu miesięcznym na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 7.