?Roboty ogólnobudowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dekerta 12 w Żyrardowie.?

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 05.07.2016 09:00
Miejsce składania ofert: Przaedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów, Sekretariat-pok.nr7
Termin otwarcia ofert: 05.07.2016
Ogłoszono dnia: 23.06.2016

Treść

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dekerta 12 w Żyrardowie w zakresie:

Malowanie klatki schodowej

Nawierzchnia w bramie

Docieplenie bramy

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7.