Roboty w branży ślusarskiej

Tryb: nieograniczony
Status: archiwalne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 08.12.2014 9:45
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o. ul.Armii Krajowej 5 Żyrardów pok. nr 7 Sekretariat
Termin otwarcia ofert: 08.12.2014
Ogłoszono dnia: 21.11.2014

Treść

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 5,  96-300 Żyrardów,  tel. 46 8581000 fax 46 8581001  ogłasza przetarg nieograniczony (art. 4 ust 8 uPzp ) na “Wykonanie robót w branży ślusarskiej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. “

Szczegóły przetargu w załącznikach.