Rozbiórka nieużytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mielczarskiego 13A i 13B w Żyrardowie

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 20.03.2020 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 20.03.2020
Ogłoszono dnia: 05.03.2020