Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Józefa Mireckiego 63 w Żyrardowie

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 10.03.2020 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 10.03.2020
Ogłoszono dnia: 24.02.2020