Sprzątanie budynków i terenów w 2016r

Tryb: nieograniczony
Status: archiwalne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 18.01.2016 09:45
Miejsce składania ofert: Sekretariat PGM Żyrardów ul. Armmi Krajowej 5, pokój nr. 7
Termin otwarcia ofert: 18.01.2016
Ogłoszono dnia: 07.01.2016

Treść

Usługi sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o.