Sprzątanie pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie okres od 16.12.2016r. do 15.12.2017r.

Tryb: Wszystkie tryby
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 14.11.2016 12.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 14.11.2016
Ogłoszono dnia: 26.10.2016