Sprzątanie pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie- siedziba Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. od dnia 01.02.2020r do 31.12.2020r.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 22.01.2020 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 22.01.2020
Ogłoszono dnia: 15.01.2020