Świadczenie usługi sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymania czystości na terenach przyległych do budynków w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 25.01.2017 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 25.01.2017
Ogłoszono dnia: 17.01.2017