Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach – budynkach Gminy Miasto Żyrardów będących w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. oraz w budynkach należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w okresie od 14.12.2019 r. do 13.12.2020 r.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 07.11.2019 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 07.11.2019
Ogłoszono dnia: 29.10.2019