Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach – budynkach Gminy Żyrardów będących w zarządzie PGM Żyrardów oraz w budynkach Spółki PGM Żyrardów w okresie od 14.02.2018r do 13.12.2018r