Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp z o.o. w okresie od 14.12.2019 r do 13.12.2020 r.