Świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych z terenu targowiska

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 12.12.2016 10.00
Miejsce składania ofert: Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie
Termin otwarcia ofert: 12.12.2016
Ogłoszono dnia: 01.12.2016