Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. 1 Maja 70, ul. 1 Maja 72, ul. Waryńskiego 48, ul. Waryńskiego 50 w Żyrardowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowych w podziale na części.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 09.07.2020 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 09.07.2020
Ogłoszono dnia: 24.06.2020