Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 72 w Żyrardowie I etap wraz z wykonaniem instalacji odgromowej