Udzielenie kredytu budowlanego na sfinansowanie remontu budynku przy ul. 1 Maja 25 w Żyrardowie, nr ew. działki 3577 obr.3 (KW PL 1Z/00048198/4) w ramach projektu pod nazwą ” Program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji”

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 06.07.2020 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 06.07.2020
Ogłoszono dnia: 19.06.2020