Usługa dezynsekcji w budynku użytkowym przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 14.02.2020 12.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 14.02.2020
Ogłoszono dnia: 06.02.2020