Usługa ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa mienia i obiektu położonego przy ul. Waryńskiego 1 oraz Targowiska Miejskiego w Żyrardowie w podziale na części.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 25.11.2019 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 25.11.2019
Ogłoszono dnia: 15.11.2019