Usługa ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i mienia targowiska położonego przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 06.12.2017 9.00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. sekretariat pokój nr 7
Termin otwarcia ofert: 06.12.2017
Ogłoszono dnia: 24.11.2017