Usługa odczytu liczników zimnej i ciepłej wody w lokalach gminnych i Wspólnot Mieszkaniowych na dzień 31.12.2019r.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 18.12.2019 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 18.12.2019
Ogłoszono dnia: 10.12.2019