Usługa utrzymania czystości na terenach placów zabaw w Żyrardowie w okresie od dnia 01.02.2020r do 31.12.2020r.